www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

O nás

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii O nás

                              
 

     KTO SME, AKO FUNGUJEME, KDE SME A ČO CHCEME ! 

1. Sme občianske združenie, "ŠPORTOVÝ KLUB  SVÄTÝ JUR" v krátkosti len ŠK Svätý Jur                                   IČO  00 609 081 / DIČ  2020 685 535,   číslo účtu v Sl.sporitelni  0181 9533 87 / 0900                                   adresa klubu je:  ŠK Svätý Jur,  Športová 1,  900 21  Svätý Jur                                                                               klubové farby sú:     červeno - biela                

2. Máme svoje Stanovy, ktorými sa riadime, činnosť klubu riadi Výbor ŠK na čele s predsedom,                   najvyšším orgánom je členská schôdza ŠK, členská základňa pozostáva z hráčov našich družstiev,           funkcionárov, dobrovoľných pracovníkov, fanúšikov a všetkých, ktorí si ochotne zaplatia včas členské                       príspevky a tým podporujú klub v jeho činnosti a stávajú sa v zmysle stanov plnohodnotnými členmi klubu,           môžu byť volení do funkcií a ovplyvňovať činnosť klubu, využívať zariadenia štadióna zdarma alebo za                   min. poplatok (za úhradu nákladov)

3. Svoju športovú činnosť vykonávame na futbalovom mestskom štadióne na Športovej ulici č. 1, kde trénujú             a hrajú svoje súťažné stretnutia naše družstvá v súťažiach Slovenského futbalového zväzu, Bratislavského futbalového zväzu a Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek. Na štadióne sa nachádzajú aj dve MINI ihriská s umelým povrchom, kde možno v zimnom období alebo v prípade nepriazne počasia trénovať a sú tiež k dispozícii pre občanov a záujmové skupiny pre kolektívne a individuálne športy (minifutbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis)

4. Svojou činnosťou podporujeme športové aktivity občanov a mládeže, v súťažiach reprezentujeme mesto               a klub a ponúkame mládeži Svätého Jura a okolia športovať a tak živiť heslá "Športom k zdraviu" a                           "V zdravom tele zdravý duch". V našom klube je cca 150 až 180 aktívne športujúcich v celom spektre vekového     rozloženia od škôlkarov až po dôchodcov vo vysokom veku a od súťažne až po rekreačne športujúcich.

5. Privítame každého, kto prichádza na štadión v dobrom úmysle zašportovať si, zasúťažiť si a tiež podporiť       naše športové aktivity, máme svoje priority a máme prevádzkový poriadok, ktorý nedovolíme porušovať a ničiť majetok, pretože je to náš spoločný majetok a majetok mesta a voči porušovateľom budeme aktívne bojovať !

6. Na súťažné stretnutia radi privítame fanúšikov a občanov mesta aby strávili s nami príjemné chvíle pri           športe, oslávili s nami víťazstvá a pomohli nám prekonať trpkosť z prehier. Radi sa porozprávame s občanmi,       ktorí chcú pomôcť pozdvihnúť úroveň v našom klube a podporiť naše aktivity a radi prijmene pripomienky k         našej činnosti.

                                                                                                            Výbor ŠK Svätý Jur   

          
 
 
 

 


 

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

pripomienky,príspevky a fotografie na uverejnenie posielať v elektronickej forme  na e-mail:                                                                        aherhonek@atlas.sk      
administrátor stránky:                 Anton Herhonek, tajomník ŠK Svätý Jur, 0903 266 816