www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

Mladší žiaci

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Mladší žiaci


Listovanie umožňuje dynamicky zobrazovať a skrývať obsahy vybraných blokov:
  • Stlačte tlačítko listovanie.
  • U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
  • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
  • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
  • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
  • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
  • Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)