www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

Súčasnosť klubu

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Súčasnosť klubu

    Aktivity a činnosť ŠK Svätý Jur v súčasnosti:

    Futbalový klub ŠK Svätý Jur pri svojej viac než 90-ročnej histórii sa vypracoval ku klubom, ktoré patria               k tým lepším v malokarpatskom regióne a majú svoju váhu aj v regióne Bratislavského futbalového zväzu. Sme             hrdí na svoju históriu a svojou prítomnosťou a budúcnosťou chceme napĺňať tento odkaz. 

    Venujeme sa hlavne súťažnému futbalu, teda máme družstvá všetkých vekových kategórií zaradené v               súťažiach, síce momentálne okrem dorastu, ale to považujeme za prechodné obdobie.

    ŠK Svätý Jur v súčasnosti má tieto družstvá v súťažiach:

 • Seniori  "A"             na súpiske    20 hráčov        účasť v TIPOS III.lige Bratislava
 • Seniori  "B"             na súpiske    28 hráčov        účasť v V. lige ObFZ BA-vidiek
 • Starší žiaci             na súpiske    14 hráčov        účasť v I.triede ObFZ BA-vidiek
 • Mladší žiaci            na súpiske    13 hráčov        účasť v I.triede ObFZ BA-vidiek
 • Prípravka                na súpiske    12 hráčov        účasť v I.triede ObFZ BA-vidiek
 • Ženy                       na súpiske    18 hráčok        účasť v II. lige SFZ
 • Žiačky                    na súpiske    15 hráčok        účasť v regionálnej lige BA pod SFZ

    ŠK Svätý Jur v súčasnosti má v súčasnosti aj nesúťažiach hráčov: 

 • Starí páni               na súpiske    25 hráčov        priateľské stretnutia so susednými klubmi
 • Hájisti                    na súpiske    16 hráčov        trávia nedelné predpoľudnia pri rekreačnom futbale

    Na ihrisku ŠK Svätý Jur na MINI-ihriskách rekreačne hrajú futbal:

 • Skupina "ČO-ČO"   na súpiske      12 hráčov        trávia nedelné predpoľudnia pri rekreačnom futbale
 • Predprípravka       na súpiske cca 22 hráčov       neregistrovaní ešte pod 6 rokov - záloha pre budúcnosť 
 • "Zelískovci"           na súpiske      12 hráčov        trávia útorkové večery pri rekreačnom futbale 

    Posledné dva roky máme v našej štruktúre aj volejbalový oddiel, ktorý má svoje samostatné aktivity a svoju     vlastnú členskú základňu pod svojim vlastným vedením - nájdete o nich niečo v samostatnej sekcii.


   

Našimi prioritami v ŠK Svätý Jur v súčasnosti ba aj do budúcnosti sú:

 • venovať sa zvyšovaniu úrovne a kvality futbalu vo Svätom Jur aby sme kvalitne reprezentovali klub                 a mesto
 • venovať sa výchove hlavne svätojurskej mládeže a pritiahnuť ich k futbalu v meste, aby rozumne         využívali svoj voľný čas získavaním kvalitných trénerov 
 • spolupracovať so Základnou školou vo Svätom Jure pri zapájaní mládeže do športových aktivít
 • sprostredkovávať aj servis pre občanov pri ich športových aktivitách, pokiaľ prejavia záujem o       športovanie v priestoroch štadióna a na umelých plochách avšak za podmienok rešpektujúcich       prevádzkové predpisy 
 • rozširovať tréningové plochy pre prípravu futbalistov, pričom hlavným cieľom v tomto je revitalizácia zanedbaného tréningového ihriska na sídlisku Pri štadióne pri železnici v spolupráci s mestom
 • udržovať a neustále skvalitňovať podmienky pre športovanie na mestskom futbalovom štadióne na            Športovej ulici a skrášľovať vzhľad športoviska v spolupráci s mestom
 • pokračovať v aktivitách a poriadaní turnajov pre mládež aj dospelých s cieľom získať záujemcov pre        futbal a pritiahnuť aj divákov na náš štadión
 • spolupracovať aj s ostatnými športovcami a športovými klubmi v meste pri športových aktivitách           občanov
 • zúčastňovať sa pravidelne so svojimo družstvami v súťažiach Slovenského futbalového zväzu (SFZ),   Bratislavského futbalového zväzu (BFZ) a Oblastného futbalového zväzu Bratislava-vidiek (ObFZ-v),       kde sme aktívnymi členmi
 • plniť svoje povinnosti či už v meste Svätý Jur vyplývajúce zo všeobecných záväzných nariadení a                 voči BFZ a SFZ vyplývajúce zo športových noriem a predpisov 
 • v neposlednom rade udržovať aj priateľské vzťahy s klubmi z malokarpatského regiónu pri športovaní

    90.výročie ŠK Svätý Jur - 90 rokov futbalu vo Svätom Jure:

    V roku 2011 sme oslávili 90. výročie futbalu vo Svätom Jure, je to už veľa rokov od žias, kedy prví svätojurania naháňali koženú po lúkach. Odvtedy futbal značne pokročil a tak ani my nechceme stáť mimo a snažíme sa udržiavať tradíciu a hodnoty, ktoré nám zanechali naši predkovia v tejto tradícii vo Svätom Jure.

    Na počesť výročia sme zorganizovali niekoľko podujatí a to po stránke:                                                                           - historickej (výstava k výročiu 90 rokov futbalu vo Svätom Jure)                                                                             - spoločenskej (ocenenie bývalých hráčov ŠK, funkcionárov ale aj dobrovoľných pracovníkov a fanúšikov)                 - športovej (stretnutie družstva ŠK Svätý Jur súčasného a družstva, ktorému sa podarilo postúpiť do                         II.najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku v 70-tich rokoch min. storočia)

     Akcia sa vydarila a súčasná mladá generácia futbalistov v meste si mohla pozrieť hráčov, ktorí kedysi šírili slávu nášho futbalu vo Svätom Jure. 

 


 

    Futbalový turnaj seniorov "KUPEX-CUP 2013"

    V roku 1993 naše družstvo seniorov postúpili naposledy do II. SNFL a aj na počesť 20. výročia tejto pre svätojurský futbal historickej príležitosti a aj na počesť nášho sponzora - firmy "KUPEX s.r.o." sme usporiadali turnaj seniorov "KUPEX-CUP 2013" a rozhodli sme sa že to bude 1.ročník a ďaľšie budú nasledovať.

    Pri tejto príležitosti sme pozvali družstvá z vyšších súťaží na Slovensku a v turnaji sa stretli:                                             - ŠK SFM Senec                                                                                                                                                       - FK SLOVAN DUSLO Šaľa                                                                                                                                       - SC-ESV Parndorf (z Rakúska)                                                                                                                                 - ŠK Svätý Jur (domáci)

    V rámci turnaja boli ocenení futbalisti, ktorí pred 20-timi rokmi vybojovali už spomínaný postup do II.SNFL a taktiež sa stretli s družstvom súčasných starých pánov ŠK Svätý Jur.

    Fotogaléria z tejto akcie "KUPEX-CUP" je v sekcii "Sieň slávy - fotogaléria súčasnosti"