www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

2% z daní

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii 2% z daníVážení priatelia,

       dovoľte nám,  keďže sme Vás už oslovili, aby sme Vám popísali prečo.

            Sme športový klub ŠK Svätý Jur, ktorý vychováva mládež k poznaniu futbalu a snažíme sa aby  mládež prostredníctvom futbalu trávila svoj voľný čas rozumne a vyžívala sa v ňom. Zároveň sa snažíme,  aby prostredníctvom futbalu došlo k napĺňaniu hesla: „v zdravom tele zdravý duch“. Teda športom k    zdraviu.

            Náš športový klub je organizačnou jednotkou Slovenského futbalového zväzu, funguje na báze občianskeho združenia, má svoje stanovy, ktoré sú zaregistrované na Ministerstve vnútra a máme           svoje IČO a účet evidovaný v Slovenskej sporiteľni, teda spĺňame všetko, čo treba.

            Keďže naše občianske združenie ( Športový klub Svätý Jur ) je už opäť zaevidované u Notárskej komory pre rok 2015 na uchádzanie sa o príjem  2% podielu zaplatenej dane od     fyzických a právnických osôb z roku 2014, oslovujeme Vás týmto láskavo so žiadosťou o príspevok   z vašich už zaplatených daní na našu činnosť pri výchove detí a mládeže a futbalistov.

             Všetko potrebné k realizácii darovania 2% so zaplatenej dane je uvedenej tu ďalej             v podsekcii "Legislatíva a termíny"  a  "Tlačivá na vyplnenie".

             Budeme nesmierne potešení, ak v „daňovom priznaní pre právnické osoby v IV. časti“ resp. vo „vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ vyplníte naše identifikačné údaje, ktoré Vám tu uvádzame:                                                    

            Názov:               ŠK  Svätý Jur                                                             IČO:                  00 609 081                                                                                      Sídlo:                Športová ul.     č.1,    900 21  Svätý Jur                                                   Právna forma:   Občianske združenie

            Poprosíme Vás, aby ste, ak tak zvážite, spropagovali našu žiadosť aj vo Vašich rodinách, medzi príbuznými, vašimi kolegami, priateľmi a susedmi, prípadne ak podnikáte aj medzi svojimi obchodnými partnermi a hlavne sa obraciame na rodičov, súrodencov a rodinných príslušníkov našich futbalistov.

            Za vyjadrenie podpory príspevkom z daní Vám vopred srdečne ďakujeme, zároveň Vám ďakujú         aj všetci naši mladí futbalisti a želáme Vám veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

            Keďže daňové úrady neposkytujú informácie o daňovníkoch, ktorí poskytli 2% zo svojich daní, my samozrejme rešpektujeme vašu prípadnú anonymitu, ale veľmi radi by sme spoznali svojich darcov a         boli by sme radi, ak by ste nám doručili Vaše príp. príspevky na predpísanom tlačive osobne alebo poštou,     my už zariadime všetko potrebné, aby sa to dostalo na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.     

            V prípade, ak by ste nám chceli poskytnúť sponzorské príspevky na našu činnosť inou formou než príspevkom 2% z Vašich daní, uvádzame v našej www.stránke aj našu adresu, IČO a číslo účtu,   v sekcii  "O nás"  na ktoré nám môžete či už ako fyzická osoba, alebo podnikateľ prispieť       sponzorským finančným darom  alebo zmluvou na umiestnenie propagačného materiálu alebo reklamy     Vašej firmy v priestoroch štadióna na Športovej ulici č.1, kde Vás však aj radi privítame na futbalových stretnutiach alebo tréningoch našich športových družstiev.

            A na záver, ak máte Vy, alebo niekto z Vašich príbuzných a známych príp. kolegov v zamestnaní, chlapcov alebo dievčatá ročníkov 2009 – 2005 a starších, ktorým sa páči hra zvaná futbal,  neváhajte, priveďte ich na štadión alebo sa ozvite nášmu predsedovi, alebo iným funkcionárom, poskytneme Vašim deťom, prostredníctvom našich trénerov, možnosť športového vyžitia v našom klube.

            So srdečným oficiálnym pozdravom Slovenského futbalového zväzu „ Spojme sa pre futbal „

                     Anton Herhonek,                                                         Ing.  Peter   K u č e r k a                                           tajomník ŠK Svätý Jur                                                     predseda ŠK Svätý Jur                                              tel.  0903 / 266 816                                                       tel.:  0905 / 496 499