www.eVysledky.com
OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ŠK Svätý Jur

Prevádzkový poriadok

www.eVysledky.com

Vitajte na stránke sksvatyjur.wbl.sk v sekcii Prevádzkový poriadok

 
MINI-IHRISKÁ - Organizačné pripomienky (výpis z prevádzkového poriadku):

1. MINI-ihriská sú majetkom Mesta Svätý Jur, sú v prenájme ŠK Svätý Jur a ŠK zodpovedá za stav                                                                      a prevádzku a osoby ktoré sa na nich pohybujú

  2. Staré MINI-ihrisko je požiteľné iba na futbal              
      Nové MINI-ihrisko je viacfunkčné - možno ho použiť výhradne na futbal, volejbal, nohejbal, hádzaná,                                                               tenis a basketbal - iné aktivity sú zakázané !
  3. Na MINI-ihriskách je zakázané jesť, piť, fajčiť, žuvať žuvačku, používať akékoľvek nástroje, bicykle,                                                             korčule, hokej  a pod.
  4. Ihriská obsluhuje správca menovaný Mestkým úradom a výborom ŠK          
  5. Zástupcami majiteľa ihriska a správcu sú v súčasnosti výhradne títo funkcionári ŠK Svätý Jur:                                                                                     
                     
  6. Menovaní budú vykonávať všetky potrebné činnosti s tým spojené ako príprava šatní, spŕch,                                                                                 svetlo MINI a sú oprávnení vyberať schválený poplatok za použitie ihriska, ktorý bude použitý na náhradu
      za čistenie a údržbu, za osvetlenie a spotrebovanú vodu.  
  7. Na ihriskách platí "Prevádzkový poriadok" ktorý sú povinní používatelia rešpektovať a dodržiavať,                                                                     inak budú vykázaní !
  8. Na ihriskách majú bezplatné používanie povolené iba žiaci ZŠ vo Sv. Jure a hráči organizovaní                                                                           v ŠK Svätý Jur (do 18:00 hod resp. podľa plánu)
      po 18:00 hod (resp. mimo plánu) má prednosť komerčné využívanie                                                                                                                (členovia ŠK, ktorí si riadne platia čl. príspevky majú zľavu  )
  9. Každá skupina (družstvo ŠK) musí mať určeného ved. ktorý požiadavku ohlási u správcu ihriska                                                                           alebo požiada vopred zaradiť do plánu 
      (svojvoľný vstup na MINI zakázaný)                
  10.Vyzývame vedúcich družstiev a ostatných záujemcov, aby rešpektovali toto rozhodnutie výboru ŠK                                                                      a mesta Svätý Jur.
     

 

           
                       
     

Polakovič Ľubomír                                      Ing. Gabura Šimon

predseda ŠK Svätý Jur                              primátor mesta Svätý jur